Skip to content

Detail of publication

Citation

Měšťánek, J. : Problémy při řízení dvojitého kyvadla lineární stavovou zpětnou vazbou . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 148-154, Západočeská univerzita , Plzeň, 2006.

Abstract

Text se zabývá stabilizací dvojitého kyvadla na vozíku pomocí řízení síly působící na vozík. K výpočtu akčního zásahu je použita lineární stavová zpětná vazba. Cílem textu je popsat rozdíly v chování uzavřeného systému v závislosti na rovnovážném stavu, ve kterém byla provedena aproximativní linearizace nelineárního modelu systému a ve kterém se řídí.

Detail of publication

Title: Problémy při řízení dvojitého kyvadla lineární stavovou zpětnou vazbou
Author: Měšťánek, J.
Language: Czech
Date of publication: 14 Dec 2006
Year: 2006
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006
Page: 148 - 154
ISBN: 80-7043-508-9
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
Date: 14 Dec 2006 - 16 Dec 2006
/ /

Keywords

Double pendulum, inverted pendulum, state feedback, steady state

BibTeX

@INPROCEEDINGS{MestanekJ_2006_Problemypri,
 author = {M\v{e}\v{s}\v{t}\'{a}nek, J.},
 title = {Probl\'{e}my p\v{r}i \v{r}\'{i}zen\'{i} dvojit\'{e}ho kyvadla line\'{a}rn\'{i} stavovou zp\v{e}tnou vazbou},
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita },
 journal = {MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {148-154},
 ISBN = {80-7043-508-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MestanekJ_2006_Problemypri},
}