Skip to content

Detail of publication

Citation

Měšťánek, J. : Řídicí systém pokusné parní turbiny . ŠKODA POWER a.s., 2006.

Abstract

Cílem práce je vytvořit softwarovou část řídicího a monitorovacího systému pro pokusnou 1 MW parní turbinu na experimentální základně ŠKODA POWER a.s. Tento cíl zahrnuje 2 dílčí úkoly: 1/vytvoření řídicího algoritmu s ohledem na specifické požadavky na řízení pokusné turbiny, 2/konfiguraci operátorského prostředí a systému pro sběr a zpracování dat. Řídicí algoritmus je navržen a implementován v systému REX od firmy REX Controls s.r.o. a provozován na průmyslové řídicí stanici WinCon-8371 od firmy ICPDAS Inc. Operátorské rozhraní a databázový systém jsou řešeny v HMI/SCADA systému Reliance3 od firmy Geovap s.r.o.

Detail of publication

Title: Řídicí systém pokusné parní turbiny
Author: Měšťánek, J.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2006
Year: 2006
Type of publication: Prototype, software
Publisher: ŠKODA POWER a.s.
/ /

Keywords

Steam turbine control, REX control system, HMI/SCADA system, PID controllers, OPC, real-time control, cascade control, selector control

BibTeX

@MISC{MestanekJ_2006_Ridicisystem,
 author = {M\v{e}\v{s}\v{t}\'{a}nek, J.},
 title = {\v{R}\'{i}dic\'{i} syst\'{e}m pokusn\'{e} parn\'{i} turbiny},
 year = {2006},
 publisher = {\v{S}KODA POWER a.s.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/MestanekJ_2006_Ridicisystem},
}