Skip to content

Detail of publication

Citation

Ocelík, V. : Metody diagnostiky volných částí v plynových turbínách . p. 129, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.

Abstract

Práce se zabývá problémem detekce volných částí na základě detekce akustických událostí způsobených nárazem volné části a je zaměřena hlavně na signály, kde může intenzita provozního šumu několikrát převyšovat intenzitu hledaných událostí. Nejvýznamnější částí práce je podrobný popis nově vyvinuté metody "normování Fourierových koeficientů", která díky své extrémní citlivosti našla uplatnění ve skutečném diagnostickém systému.

Detail of publication

Title: Metody diagnostiky volných částí v plynových turbínách
Author: Ocelík, V.
Language: Czech
Date of publication: 8 Nov 2005
Year: 2005
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 129
Address: Plzeň
Date: 8 Nov 2005
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

loose parts monitoring, Fourier transformation, impact, acoustic event, burst signal, noise, frequency-time analysis

BibTeX

@PHDTHESIS{OcelikV_2005_Metodydiagnostiky,
 author = {Ocel\'{i}k, V.},
 title = {Metody diagnostiky voln\'{y}ch \v{c}\'{a}st\'{i} v plynov\'{y}ch turb\'{i}n\'{a}ch},
 year = {2005},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {129},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/OcelikV_2005_Metodydiagnostiky},
}