Skip to content

Detail of publication

Citation

Pavel Campr and Michal Campr and Zdeněk Hanzlíček and Zdeněk Krňoul and Martin Grůber and Zbyněk Zajíc and Jan Hoidekr and Jindřich Matoušek : Systém pro správu a ozvučování učebních textů pro zrakově postižené . 2011.

Additional information


SW KKY

Abstract

Technologie integruje různé algoritmy, interní moduly a externí nástroje pro vytváření učebních textů pro nevidomé a zrakově postižené studenty, se speciální podporou pro matematické a fyzikální zápisy. Tyto texty jsou pak dostupné studentům se zrakovým postižením ve speciálních přístupných formátech s podporou automatického čtení s využitím text-to-speech (TTS) technologie. Celý systém je provozován jako webová aplikace na centrálním serveru a je přístupný on-line. Administrační část, která je využívána autory textů (učitelé), umožňuje editaci učebních textů a vzorců. Texty lze strukturovat do samostatných celků (témata), a ty dále dělit a využívat speciální bloky s různým formátováním. Pro tuto administrační část byly vyvinuté technologie pro editaci a správu textů v databázovém systému a editaci matematických vzorců online. Ve veřejné části, kterou využívají studenti, jsou texty dostupné v různých formátech zobrazení a kontrastech (pro studenty se zrakovým postižením). Texty jsou zároveň hlasitě předčítány modulem TTS, který automaticky čte nachystané texty i matematické vzorce. Uživatel má možnost si zvolit rychlost hlasu, kterým je text předčítán. Tento výstup využívají i nevidomí studenti. Pro hlasité čtení textů lze využít tento integrovaný TTS modul nebo i běžně dostupné hlasové čtečky. Inovativní řešení poloprovozu umožňuje editaci učebních textů on-line, zpřístupnění textů přes integrovanou hlasovou čtečku a zejména čtení matematických a fyzikálních vzorců.

Detail of publication

Title: Systém pro správu a ozvučování učebních textů pro zrakově postižené
Author: Pavel Campr ; Michal Campr ; Zdeněk Hanzlíček ; Zdeněk Krňoul ; Martin Grůber ; Zbyněk Zajíc ; Jan Hoidekr ; Jindřich Matoušek
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2011
Year: 2011
Type of publication: Prototype, software
/ 2019-11-15 15:02:59 /

Keywords

učební pomůcky, matematika, fyzika, přístupnost, automatická syntéza mluvené řeči, zrakové postižení

BibTeX

@MISC{PavelCampr_2011_Systemprospravua,
 author = {Pavel Campr and Michal Campr and Zden\v{e}k Hanzl\'{i}\v{c}ek and Zden\v{e}k Kr\v{n}oul and Martin Gr\r{u}ber and Zbyn\v{e}k Zaj\'{i}c and Jan Hoidekr and Jind\v{r}ich Matou\v{s}ek},
 title = {Syst\'{e}m pro spr\'{a}vu a ozvu\v{c}ov\'{a}n\'{i} u\v{c}ebn\'{i}ch text\r{u} pro zrakov\v{e} posti\v{z}en\'{e}},
 year = {2011},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PavelCampr_2011_Systemprospravua},
}