Skip to content

Detail of publication

Citation

Pirner Ivan : Segmentace cév ze snímků CT – jednofázová CT angiografie . Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění, 2010.

Abstract

Aby bylo možné na CT snímcích zkoumat tvar cévního řečičtě, je třeba odstranit oblasti, které nás nezajímají a vytvořit 3D-model vzniklého objektu. Vyzkoušeli jsme tři různé postupy a zhodnotili jejich výsledky i podmínky, za jakých fungují. Za nejlepší byl vybrán poloautomatický přístup, kdy uživatel zvolí jeden bod v každé hlavní cévě, ze kterého proběhne narůstání oblastí s dalšími následnými úpravami.

Detail of publication

Title: Segmentace cév ze snímků CT – jednofázová CT angiografie
Author: Pirner Ivan
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2010
Year: 2010
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění
/ 2015-09-29 08:39:25 /

Keywords

zpracování obrazu, segmentace, cévní strom, lidská hlava, lebka

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PirnerIvan_2010_Segmentacecevze,
 author = {Pirner Ivan},
 title = {Segmentace c\'{e}v ze sn\'{i}mk\r{u} CT - jednof\'{a}zov\'{a} CT angiografie},
 year = {2010},
 journal = {Diagnostika, l\'{e}\v{c}ba a prevence z\'{a}va\v{z}n\'{y}ch civiliza\v{c}n\'{i}ch onemocn\v{e}n\'{i}},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PirnerIvan_2010_Segmentacecevze},
}