Skip to content

Detail of publication

Citation

Pirner Ivan : Segmentace jater z CT pomocí statistických momentů . Studentská vědecká konference, 2011.

Abstract

Segmentace jater ze snímků počítačové tomografie je náročná úloha, ve které selhávají běžné přístupy k segmentaci obrazu na základě denzity tkáně nebo hran v ní. Analyzovali jsme histogramy lokálního okolí pixelů, které se nacházejí uvnitř spojité oblasti a na jejím okraji a zjistili jsme, že se rozdělení denzit liší šikmostí (3. centrální moment). Tuto veličinu jsme spočetli pro celý obraz a pomocí prahování tak oddělili spojité plochy od jejich hranic. Pro vizualizaci jsme vytvořili ze segmentace 3D objemový model jater.

Detail of publication

Title: Segmentace jater z CT pomocí statistických momentů
Author: Pirner Ivan
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2011
Year: 2011
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Studentská vědecká konference
/ 2015-09-29 08:40:00 /

Keywords

zpracování obrazu, segmentace, lékařské obrazy, šikmost, počítačové vidění

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PirnerIvan_2011_SegmentacejaterzCT,
 author = {Pirner Ivan},
 title = {Segmentace jater z CT pomoc\'{i} statistick\'{y}ch moment\r{u}},
 year = {2011},
 journal = {Studentsk\'{a} v\v{e}deck\'{a} konference},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PirnerIvan_2011_SegmentacejaterzCT},
}