Skip to content

Detail of publication

Citation

Pirner Ivan : Vizualizace cévního systému jater ze snímků CT . Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace, Euroverlag, 2011.

Abstract

V této práci zkoumáme možnosti vizualizace cévního systému jater. V první fázi zjišťujeme možnosti pro segmentaci jater z CT a vlastnosti obrazových dat. Na základě analýzy histogramu provádíme klasifikaci pixelů, jejímž výsledkem je segmentace jater. Segmentaci cév pak provádíme standardně prahováním gaussovsky rozostřených dat. Výsledek vizualizujeme jako 3D model cév s průhledným objemovým modelem jater.

Detail of publication

Title: Vizualizace cévního systému jater ze snímků CT
Author: Pirner Ivan
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2011
Year: 2011
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace
Publisher: Euroverlag
/ 2015-09-29 08:43:48 /

Keywords

zpracování obrazu, 3D vizualizace, segmentace, analýza textury, klasifikátor

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PirnerIvan_2011_Vizualizacecevniho,
 author = {Pirner Ivan},
 title = {Vizualizace c\'{e}vn\'{i}ho syst\'{e}mu jater ze sn\'{i}mk\r{u} CT},
 year = {2011},
 publisher = {Euroverlag},
 journal = {Experiment\'{a}ln\'{i} v\'{y}zkum v medic\'{i}n\v{e} a jeho klinick\'{a} aplikace},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PirnerIvan_2011_Vizualizacecevniho},
}