Skip to content

Detail of publication

Citation

Pirner Ivan : Studentská vědecká konference FAV 2011 . 2011.

Abstract

Segmentace jater ze snímků počítačové tomografie je náročná úloha, ve které selhávají běžné přístupy k segmentaci obrazu na základě denzity tkáně nebo hran v ní. Analyzovali jsme histogramy lokálního okolí pixelů, které se nacházejí uvnitř spojité oblasti a na jejím okraji a zjistili jsme, že se rozdělení denzit liší šikmostí (3. centrální moment). Tuto veličinu jsme spočetli pro celý obraz a pomocí prahování tak oddělili spojité plochy od jejich hranic. Pro vizualizaci jsme vytvořili ze segmentace 3D objemový model jater.

Detail of publication

Title: Studentská vědecká konference FAV 2011
Author: Pirner Ivan
Language: Czech
Year: 2011
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
/ 2015-09-29 07:36:18 /

Keywords

zpracování obrazu, segmentace, lékařské obrazy, šikmost, počítačové vidění

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PirnerIvanpirner_2011_Studentskavedecka,
 author = {Pirner Ivan [pirner]},
 title = {Studentsk\'{a} v\v{e}deck\'{a} konference FAV 2011},
 year = {2011},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PirnerIvanpirner_2011_Studentskavedecka},
}