Skip to content

Detail of publication

Citation

Pišl Roman : Integration of Ethernet POWERLINK protocol into the REX control system . SVK 2010 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, Západočeská univerzita, Plzeň, 2010.

Abstract

Ethernet POWERLINK (EPL) je protokol zajišťující komunikaci v reálném čase na standardní fyzické vrstvě Fast Ethernet. Protokol je standardizován a popsán ve volně přístupné dokumentaci EPSG. K dispozici je referenční implementace openPOWERLINK pod licencí BSD. REX je řídicí systém s pokročilými funkčními bloky. V tomto příspěvku je popsán vývoj a zdokonalení implementace EPL do systému REX. Je ukázáno využití technologie pro reálné aplikace v projektu "Robotická a mechatronická laboratoř".

Detail of publication

Title: Integration of Ethernet POWERLINK protocol into the REX control system
Author: Pišl Roman
Language: Czech
Year: 2010
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: SVK 2010 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
ISBN: 978-80-7043-903-6
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
2011-03-15 16:21:57 / 2011-03-15 16:21:57 / 1

Keywords

Communication, real-time, Ethernet, Powerlink, mechatronical laboratory

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PislRoman_2010_Integrationof,
 author = {Pi\v{s}l Roman},
 title = {Integration of Ethernet POWERLINK protocol into the REX control system},
 year = {2010},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {SVK 2010 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 address = {Plze\v{n}},
 ISBN = {978-80-7043-903-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PislRoman_2010_Integrationof},
}