Skip to content

Detail of publication

Citation

Pražák, A. and Tychtl, Z. and Psutka, J. and Radová, V. : Trenažér pro trénování stínových řečníků . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.

Abstract

Technologie „Trenažéru pro trénování stínových řečníků“ je ověřována poloprovozem na půdě tvůrce a zároveň na půdě České televize při výcviku stínového diktátu na pořadu „Otázky Václava Moravce“ (pořad byl vybrán Českou televizí jako pilotní). Technologie poskytuje metodiku a technické prostředky pro trénování stínových řečníků, která bude využívána pro výběr a samozřejmě i trénování profesionálních řečníků najatých Českou televizí. Vyvinutý trenažér s metodickými pokyny umožňuje rychlejší identifikaci „kvalitních“ uchazečů o stínový diktát, efektivnější výcvik stínových řečníků, lepší přizpůsobení se stínového řečníka systému, což je nezbytná podmínka dosažení vysoké přesnosti vytváření finálních titulků.

Detail of publication

Title: Trenažér pro trénování stínových řečníků
Author: Pražák, A. ; Tychtl, Z. ; Psutka, J. ; Radová, V.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2007
Year: 2007
Type of publication: Demonstration
Publisher: Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Keywords

trainer, automatic subtitling, television, speech recognition

BibTeX

@MISC{PrazakA_2007_Trenazerpro,
 author = {Pra\v{z}\'{a}k, A. and Tychtl, Z. and Psutka, J. and Radov\'{a}, V.},
 title = {Trena\v{z}\'{e}r pro tr\'{e}nov\'{a}n\'{i} st\'{i}nov\'{y}ch \v{r}e\v{c}n\'{i}k\r{u}},
 year = {2007},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PrazakA_2007_Trenazerpro},
}