Skip to content

Detail of publication

Citation

Radová, V. : Rozpoznávání řečníka . p. 141, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.

Abstract

Práce se zabývá rozpoznáváním lidí na základě charakteristik jejich hlasu. Nejdříve jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy z oblasti rozpoznávání řečníka, poté jsou popsány základní přístupy k rozpoznávání řečníka. Pozornost je věnována též procesu vytváření řečových korpusů nezbytných pro vývoj systémů rozpoznávání nejen řečníka, ale řečových signálů vůbec. Závěrečná část práce obsahuje stručný komentář autorčiných nejdůležitějších publikovaných výsledků.

Detail of publication

Title: Rozpoznávání řečníka
Author: Radová, V.
Language: Czech
Date of publication: 26 Oct 2005
Year: 2004
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 141
Address: Plzeň
Date: 26 Oct 2005
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

speaker recognition, speaker verification, speaker identification, speech corpora, rich sentences, balanced sentences

BibTeX

@PHDTHESIS{RadovaV_2004_Rozpoznavani,
 author = {Radov\'{a}, V.},
 title = {Rozpozn\'{a}v\'{a}n\'{i} \v{r}e\v{c}n\'{i}ka},
 year = {2004},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {141},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RadovaV_2004_Rozpoznavani},
}