Skip to content

Detail of publication

Citation

Romportl, J. : Umělé myšlení a kauzální paradox emergentních systémů . Umělá inteligence, 5. díl, kap. 4, p. 91-112, Academia, Praha, 2007.

Download PDF

PDF

Abstract

Text množinově formalizuje emergentní systém jako třídy nad relacemi kauzálních vztahů v rámci Vopěnkovy alternativní teorie množin. Z výsledků této formalizace se snaží nalézt důsledky pro umělou inteligence a problémy myšlení.

Detail of publication

Title: Umělé myšlení a kauzální paradox emergentních systémů
Author: Romportl, J.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2007
Year: 2007
Type of publication: Book Chapters
Title of journal or book: Umělá inteligence, 5. díl, kap. 4
Page: 91 - 112
ISBN: 978-80-200-1470-2
Publisher: Academia
Address: Praha
/ 2008-11-13 00:26:19 /

Keywords

artificial intelligence, cognitive science, philosophy of mind, causality, causal domain, emergence, alternative set theory

BibTeX

@INBOOK{RomportlJ_2007_Umelemyslenia,
 author = {Romportl, J.},
 title = {Um\v{e}l\'{e} my\v{s}len\'{i} a kauz\'{a}ln\'{i} paradox emergentn\'{i}ch syst\'{e}m\r{u}},
 year = {2007},
 publisher = {Academia},
 journal = {Um\v{e}l\'{a} inteligence, 5. d\'{i}l, kap. 4},
 address = {Praha},
 pages = {91-112},
 ISBN = {978-80-200-1470-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RomportlJ_2007_Umelemyslenia},
}