Skip to content

Detail of publication

Citation

Ryba, T. and Jiřík, M. and Mírka, H. : Analýza jaterního parenchymu metodami zpracování obrazu . Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace, p. 23-23, Euroverlag, 2011.

Abstract

Hlavním cílem této práce je lokalizace patologických ložisek v jaterním parenchymu v tomografických datech. Prvním krokem našeho přístupu je segmentace jater, která je prováděna automatizovanou metodou. Parenchym jater je poté podroben statistické analýze, pomocí níž jsou lokalizována patologická ložiska.

Detail of publication

Title: Analýza jaterního parenchymu metodami zpracování obrazu
Author: Ryba, T. ; Jiřík, M. ; Mírka, H.
Language: Czech
Date of publication: 3 Nov 2011
Year: 2011
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace
Page: 23 - 23
ISBN: 978-80-7177-993-3
Publisher: Euroverlag
/ 2012-02-03 09:33:06 /

Keywords

segmentace obrazu, statistická analýza, játra, patologická ložiska

BibTeX

@MISC{RybaT_2011_Analyzajaterniho,
 author = {Ryba, T. and Ji\v{r}\'{i}k, M. and M\'{i}rka, H.},
 title = {Anal\'{y}za jatern\'{i}ho parenchymu metodami zpracov\'{a}n\'{i} obrazu},
 year = {2011},
 publisher = {Euroverlag},
 journal = {Experiment\'{a}ln\'{i} v\'{y}zkum v medic\'{i}n\v{e} a jeho klinick\'{a} aplikace},
 pages = {23-23},
 ISBN = {978-80-7177-993-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RybaT_2011_Analyzajaterniho},
}