Skip to content

Detail of publication

Citation

Ryba, T. : Registrace obrazu v úloze monitorování tumorů . SVK 2011 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 93-94, Západočeská univerzita v Plzni, 2011.

Abstract

Při analýze vývoje tumoru má lékař k dispozici dvojí vyšetření některou z tomografických metod. Tato vyšetření jsou často vůči sobě různě deformována a pro exaktní analýzu změny tumoru je nutným prvním krokem odstranění této deformace. Je tedy nutné provést na základě vstupních dat její estimaci. K tomu je nutné definovat míru podobnosti mezi dvěma obrazy. V práci jsou diskutovány rozdílné typy transformací a nejčastěji používané míry podobnosti.

Detail of publication

Title: Registrace obrazu v úloze monitorování tumorů
Author: Ryba, T.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2011
Year: 2011
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: SVK 2011 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
Page: 93 - 94
ISBN: 978-80-261-0000-3
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
/ 2015-10-15 11:59:35 /

Keywords

registrace obrazu, míry podobnosti, typy transformací

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RybaT_2011_Registraceobrazuv,
 author = {Ryba, T.},
 title = {Registrace obrazu v \'{u}loze monitorov\'{a}n\'{i} tumor\r{u}},
 year = {2011},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {SVK 2011 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 pages = {93-94},
 ISBN = {978-80-261-0000-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RybaT_2011_Registraceobrazuv},
}