Skip to content

Detail of publication

Citation

Ryba, T. : Lokalizace nádorů pomocí automatického vyhledávání zajímavých oblastí v obraze . SVK 2014 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 93-94, Západočeská univerzita v Plzni, 2014.

Abstract

Zapojení metod umělé inteligence pro diagnostické účely je v dnešní době vidět téměř na každém kroku. Ne jinak tomu je i v lékařství. Využitím metod zpracování obrazu je možné vytvořit asistenční programy, které pomáhají lékařům s vyhodnocováním naměřených dat. Lokalizace patologických ložisek v tomografických snímcích je jedna z celé řady úloh, kterými se lékařská diagnostika zaobírá. Problémem, který danou úlohu významně ztěžuje, je nekonzistentnost vstupních dat a šširoké spektrum možností výskytu patologického ložiska. Vzhledem k těmto problémům selhává většina b쾞ně používaných metod pro segmentaci obrazu a bylo nutné vytvořit metodu novou, která se s výše popsanými problémy bude umět vypořádat.

Detail of publication

Title: Lokalizace nádorů pomocí automatického vyhledávání zajímavých oblastí v obraze
Author: Ryba, T.
Language: Czech
Date of publication: 22 May 2014
Year: 2014
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: SVK 2014 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
Page: 93 - 94
ISBN: 978-80-261-0365-3
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Date: 22 May 2014 - 22 May 2014
/ 2015-12-21 10:14:43 /

Keywords

Zpracování obrazu, lékařská diagnostika, nádor, játra, segmentace, lokalizace

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RybaT_2014_Lokalizacenadoru,
 author = {Ryba, T.},
 title = {Lokalizace n\'{a}dor\r{u} pomoc\'{i} automatick\'{e}ho vyhled\'{a}v\'{a}n\'{i} zaj\'{i}mav\'{y}ch oblast\'{i} v obraze},
 year = {2014},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {SVK 2014 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 pages = {93-94},
 ISBN = {978-80-261-0365-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RybaT_2014_Lokalizacenadoru},
}