Skip to content

Detail of publication

Citation

Schlegel, M. and Kvak, L. : Návrh robustního PID regulátoru z přechodové charakteristiky s neurčitostí . Automatizace, vol. 11, p. 690-695, 2005.

Abstract

Článek popisuje nový přístup k návrhu robustního PI(D) regulátoru pro systémy popsané přechodovou charakteristikou s neurčitostí. Základní pojmy předkládané metody jsou množinový model a jeho obor hodnot ve frekvenční oblasti. Množinový model obsahuje všechny FIR soustavy, jejichž přechodové charakteristiky v několika vhodně vybraných časových okamžicích leží uvnitř jistých tolerančních intervalů a mimo tyto časové okamžiky jsou interpolovány spline polynomy zvoleného řádu. Hlavním výsledkem článku je tvrzení, že při dané frekvenci je obor hodnot frekvenčních přenosů takto definovaného množinového modelu konvexním mnohoúhelníkem v komplexní rovině. Dále je uveden jednoduchý algoritmus pro výpočet vrcholů tohoto mnohoúhelníku a aplikace výsledku na návrh robustního PI(D) regulátoru specifikovaného ve frekvenční oblasti.

Detail of publication

Title: Návrh robustního PID regulátoru z přechodové charakteristiky s neurčitostí
Author: Schlegel, M. ; Kvak, L.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2005
Year: 2005
Type of publication: Papers in journals
Title of journal or book: Automatizace
Číslo vydání: 11
Page: 690 - 695
ISBN: 0005-125X
/ /

Keywords

step response, finite impulse response, value set, robust design, polytope

BibTeX

@ARTICLE{SchlegelM_2005_Navrhrobustniho,
 author = {Schlegel, M. and Kvak, L.},
 title = {N\'{a}vrh robustn\'{i}ho PID regul\'{a}toru z p\v{r}echodov\'{e} charakteristiky s neur\v{c}itost\'{i}},
 year = {2005},
 journal = {Automatizace},
 volume = {11},
 pages = {690-695},
 ISBN = {0005-125X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2005_Navrhrobustniho},
}