Skip to content

Detail of publication

Citation

Schlegel, M. and Sobota, J. : Jednoduchý prediktivní regulátor s omezením akční veličiny . Principia cybernetika 2006, p. 1-5, Univerzita Tomáše Bati , Zlín, 2006.

Abstract

Článek popisuje nový jednoduchý prediktivní regulátor (PSMPC) s explicitně zadaným intervalovým omezením akční veličiny, který je určen pro univerzální náhradu klasických PID regulátorů. Řízená soustava se předpokládá stabilní lineární časově invariantní s konečnou délkou odezvy. Jako její model se užívá diskrétní přechodová charakteristika. Alternativně lze též použít tříparametrový model (první řád s dopravním zpožděním, prvé tři momenty, atd.). Pro zjednodušení on-line optimalizace v otevřené smyčce je množina přípustných posloupností řízení omezena pouze na schodovité posloupnosti typu „puls-skok“. Optimalizační algoritmus je potom zvládnutelný v rozumném čase. Pro ruční on-line doladění regulátoru je k dispozici jediný ladící parametr – koeficient penalizace změn řízení.

Detail of publication

Title: Jednoduchý prediktivní regulátor s omezením akční veličiny
Author: Schlegel, M. ; Sobota, J.
Language: Czech
Date of publication: 6 Sep 2006
Year: 2006
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Principia cybernetika 2006
Page: 1 - 5
ISBN: 80-7318-460-5
Publisher: Univerzita Tomáše Bati
Address: Zlín
Date: 6 Sep 2006 - 8 Sep 2006
/ /

Keywords

optimal control, predictive control, FIR systems, manipulated value constraints, pulse-step control

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2006_Jednoduchy,
 author = {Schlegel, M. and Sobota, J.},
 title = {Jednoduch\'{y} prediktivn\'{i} regul\'{a}tor s omezen\'{i}m ak\v{c}n\'{i} veli\v{c}iny},
 year = {2006},
 publisher = {Univerzita Tom\'{a}\v{s}e Bati },
 journal = {Principia cybernetika 2006},
 address = {Zl\'{i}n},
 pages = {1-5},
 ISBN = {80-7318-460-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2006_Jednoduchy},
}