Skip to content

Detail of publication

Citation

Schlegel, M. and Mertl, J. : Regulátor s klouzavým režimem pro řízení teploty procesů s topením a chlazením . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 171-177, Západočeská univerzita , Plzeň, 2006.

Abstract

Příspěvek pojednává o regulaci teploty procesů s dvoustavovým topením a dvoustavovým chlazením, kde z důvodu asymetrického chování procesu při topení a chlazení nelze aplikovat PID regulaci. V příspěvku je představen nový robustní regulátor, který pracuje na principu "klouzavého režimu". Jeho hlavní přednosti jsou snadné seřízení a vysoká kvalita regulace. Dále jsou uvedeny výsledky řízení teploty v zónách plastikářském lisu získané reálným nasazením tohoto regulátoru.

Detail of publication

Title: Regulátor s klouzavým režimem pro řízení teploty procesů s topením a chlazením
Author: Schlegel, M. ; Mertl, J.
Language: Czech
Date of publication: 14 Dec 2006
Year: 2006
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006
Page: 171 - 177
ISBN: 80-7043-508-9
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
Date: 14 Dec 2006 - 16 Dec 2006
/ /

Keywords

temperature control, barrel temperature control, injection molding machine, extrusion, sliding mode control

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2006_Regulators,
 author = {Schlegel, M. and Mertl, J.},
 title = {Regul\'{a}tor s klouzav\'{y}m re\v{z}imem pro \v{r}\'{i}zen\'{i} teploty proces\r{u} s topen\'{i}m a chlazen\'{i}m},
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita },
 journal = {MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {171-177},
 ISBN = {80-7043-508-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2006_Regulators},
}