Skip to content

Detail of publication

Citation

Schlegel, M. : Pokročilé algoritmy v řídicím systému REX . Automatizace, regulace a procesy, p. 39-46, Dimart, Praha, 2007.

Abstract

Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s některými novými pokročilými algoritmy, pro řízení strojů a procesů, implementovanými v řídicím systému REX. Z aplikačních důvodů je důležité, že tyto algoritmy jsou dostupné ve formě knihovny bloků RexLib pro Simulink a mohou být dále snadno přenesený bez překódování na libovolnou otevřenou platformu podporující standardní jazyk C. Možnost předběžné simulace strategie řízení (Simulink) a existence rozsáhlé knihovny pokročilých algoritmů umožňuje navrhovat a bezpečně implementovat velmi pokročilé systémy řízení.

Detail of publication

Title: Pokročilé algoritmy v řídicím systému REX
Author: Schlegel, M.
Language: Czech
Date of publication: 6 Nov 2007
Year: 2007
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Automatizace, regulace a procesy
Page: 39 - 46
ISBN: 978-80-903844-1-5
Publisher: Dimart
Address: Praha
Date: 6 Nov 2007 - 7 Nov 2007
/ /

Keywords

Embedded control systems, advanced control, high-order differentiator, sliding-mode control, active damping of vibration

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2007_Pokrocilealgoritmy,
 author = {Schlegel, M.},
 title = {Pokro\v{c}il\'{e} algoritmy v \v{r}\'{i}dic\'{i}m syst\'{e}mu REX},
 year = {2007},
 publisher = {Dimart},
 journal = {Automatizace, regulace a procesy},
 address = {Praha},
 pages = {39-46},
 ISBN = {978-80-903844-1-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2007_Pokrocilealgoritmy},
}