Skip to content

Detail of publication

Citation

Šimandl, M. : Adaptivní řízení a zpracování signálů . p. 134, Západočeská univerzita, Plzeň, 2004.

Detail of publication

Title: Adaptivní řízení a zpracování signálů
Author: Šimandl, M.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2004
Year: 2004
Type of publication: Textbooks, Lecture notes
Page: 134
ISBN: 80-7043-253-5
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
/ /

BibTeX

@MISC{SimandlM_2004_Adaptivnirizeni,
 author = {\v{S}imandl, M.},
 title = {Adaptivn\'{i} \v{r}\'{i}zen\'{i} a zpracov\'{a}n\'{i} sign\'{a}l\r{u}},
 year = {2004},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {134},
 ISBN = {80-7043-253-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2004_Adaptivnirizeni},
}