Skip to content

Detail of publication

Citation

Šimandl, M. : Hodnocení kvality nelineárních filtrů pomocí Camér-Raovy meze . Principia cybernetica 2006, p. 1-14, Univerzita Tomáše Bati , Zlín, 2006.

Abstract

Při návrhu nelineárních filtrů založených na aproximaci nelinearit systému či na aproximaci hustot pravděpodobnosti veličin systému vyvstává problém, jak hodnotit kvalitu odhadů získaných těmito filtry. Jako vhodný prostředek vyjádření neurčitosti odhadu se jeví střední kvadratická chyba. Zvláště důležité pro ohodnocení kvality nelineárních filtrů je porovnání střední kvadratické meze s Cramér- Rao (CR) mezí, která je chápána jako mez poznatelnosti. Cílem článku je odvodit filtrační a prediktivní CR meze pro střední kvadratickou chybu odhadu stavu nelineárního stochastického systému. Idea prezentovaného přístupu je chápat stavovou historii jako vektor náhodných parametrů. CR mez v úloze odhadu stavu systému je pak získána jako dolní pravý blok CR meze pro celou stavovou historii. Odvození předpokládá, že přechodová hustota pravděpodobnosti existuje a je dvakrát diferencovatelná podle obou argumentů. Hlavním výsledkem je nalezení rekurzivních vztahů pro výpočet CR mezí.

Detail of publication

Title: Hodnocení kvality nelineárních filtrů pomocí Camér-Raovy meze
Author: Šimandl, M.
Language: Czech
Date of publication: 6 Sep 2006
Year: 2006
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Principia cybernetica 2006
Page: 1 - 14
ISBN: 80-7318-460-5
Publisher: Univerzita Tomáše Bati
Address: Zlín
Date: 6 Sep 2006 - 8 Sep 2006
/ /

Keywords

Cramér-Rao bound, srochatic system, nonlinear filtering, probability density function

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SimandlM_2006_Hodnocenikvality,
 author = {\v{S}imandl, M.},
 title = {Hodnocen\'{i} kvality neline\'{a}rn\'{i}ch filtr\r{u} pomoc\'{i} Cam\'{e}r-Raovy meze},
 year = {2006},
 publisher = {Univerzita Tom\'{a}\v{s}e Bati },
 journal = {Principia cybernetica 2006},
 address = {Zl\'{i}n},
 pages = {1-14},
 ISBN = {80-7318-460-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2006_Hodnocenikvality},
}