Skip to content

Detail of publication

Citation

Skorkovská L. : Vyhledávání informací v řeči . Plzeň, 2011.

Abstract

Díky rychlému rozvoji počítačové techniky je stále více informací ukládáno ve formě multimediálních databází, ve velké míře dostupných prostřednictvím internetu. Prohlížení takovýchto rozsáhlých databází manuálně není možné, proto v současné době dochází k rychlému rozvoji vyhledávání informací v řeči jako určité nadstavby již běžně používaného vyhledávání informací v textu. Pro úspěšné vyhledávání v řeči je nutné úzké propojení systému pro automatické rozpoznávání řeči a systému pro vyhledávání informací. Tato práce prezentuje způsoby jak lze vyhledávat informace v řeči, od nejjednoduššího postupu, tedy použití metod pro vyhledávání informací na nejlepší automatické přepisy, po využití kompletních slovních nebo subslovních mřížek a jejich reprezentací pro vyhledávání.

Detail of publication

Title: Vyhledávání informací v řeči
Author: Skorkovská L.
Language: Czech
Date of publication: 17 May 2011
Year: 2011
Type of publication: Books
Address: Plzeň
/ 2011-10-17 13:25:23 /

Keywords

vyhledávání informací v řeči

BibTeX

@MISC{SkorkovskaL_2011_Vyhledavani,
 author = {Skorkovsk\'{a} L.},
 title = {Vyhled\'{a}v\'{a}n\'{i} informac\'{i} v \v{r}e\v{c}i},
 year = {2011},
 address = {Plze\v{n}},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SkorkovskaL_2011_Vyhledavani},
}