Skip to content

Detail of publication

Citation

Skorkovská, L. : Multi-label Classification of Newspaper Articles . SVK 2013 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 83-84, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013.

Detail of publication

Title: Multi-label Classification of Newspaper Articles
Author: Skorkovská, L.
Language: English
Date of publication: 23 May 2013
Year: 2013
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: SVK 2013 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
Page: 83 - 84
ISBN: 978-80-261-0238-0
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Address: Plzeň
Date: 23 May 2013 - 23 May 2013
/ 2013-09-10 15:19:38 /

Keywords

topic identification, multi-label classification, Naive Bayes

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SkorkovskaL_2013_Multi-label,
 author = {Skorkovsk\'{a}, L.},
 title = { Multi-label Classification of Newspaper Articles},
 year = {2013},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {SVK 2013 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {83-84},
 ISBN = {978-80-261-0238-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SkorkovskaL_2013_Multi-label},
}