Skip to content

Detail of publication

Citation

Šmídl, L. and Psutka, J. and Müller, L. : Celouniverzitní telefonní dialogový systém informující o výsledcích přijímacího řízení na ZČU využívající ASR a TTS . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2005.

Abstract

Telefonní dialogový systém pro celou univerzitu využívající nově automatické rozpoznávání a syntézu řeči. Po zavolání na číslo služby je uživatel přivítán a jsou mu poskytnutky základní informace o fungování celého systému. K ovládání systému může použít tónovou volbu (DTMF) nebo ovládat systém hlasem. Poté je vyzván, aby zadal své univerzitní číslo (ID), které obdržel u přijímacího řízení. Pokud je zadání a potvrzení ID úspěšné, pokračuje dále v dialogu. Po úspěšném vybrání fakulty a oboru (pokud uchažeč se přihlásil poze na jednu fakultu a jeden obor, jsou předchozí dva kroky automaticky přeskočeny) jsou uchazeči prezentovány všechny dostupné výsledky přijímacího řízení. Poté má možnost si nechat výsledky zopakovat, vbrat jinou fakultu, jiný obor, či ukončit dilaog.

Detail of publication

Title: Celouniverzitní telefonní dialogový systém informující o výsledcích přijímacího řízení na ZČU využívající ASR a TTS
Author: Šmídl, L. ; Psutka, J. ; Müller, L.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2005
Year: 2005
Type of publication: Prototype, software
Publisher: Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Keywords

voice dialog system, telephony application, speech recognition, speech synthesis

BibTeX

@MISC{SmidlL_2005_Celouniverzitni,
 author = {\v{S}m\'{i}dl, L. and Psutka, J. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Celouniverzitn\'{i} telefonn\'{i} dialogov\'{y} syst\'{e}m informuj\'{i}c\'{i} o v\'{y}sledc\'{i}ch p\v{r}ij\'{i}mac\'{i}ho \v{r}\'{i}zen\'{i} na Z\v{C}U vyu\v{z}\'{i}vaj\'{i}c\'{i} ASR a TTS},
 year = {2005},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SmidlL_2005_Celouniverzitni},
}