Skip to content

Detail of publication

Citation

Šmídl, L. : Metody rychlé detekce klíčových slov . p. 147, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.

Abstract

Detekce klíčových slov je speciální oblast automatického rozpoznávání mluvené řeči založená na hledání malého množství slov ve vstupním řečovém signálu. Tato práce se zabývá detekcí klíčových slov založená na statistickém přístupu a skrytých Markovových modelech. V této práci je představen nový přístup vycházející z kombinace výplňového modelu a míry důvěry. Kromě průběžného rozhodnutí je představeno tzv. rozhodnutí po úsecích (blokové rozhodnutí). Klasifikace se neprovádí v každém okamžiku dekódování, ale pouze v okamžicích změny záznamu o historii v posledním stavu modelu klíčového slova. Na závěr práce je provedeno srovnání s LVCSR systémem použitým pro detekci klíčových slov.

Detail of publication

Title: Metody rychlé detekce klíčových slov
Author: Šmídl, L.
Language: Czech
Date of publication: 16 Mar 2006
Year: 2005
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 147
Address: Plzeň
Date: 16 Mar 2006 - 16 Mar 2006
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

keyword spotting, automatic speech recognition, HMM

BibTeX

@PHDTHESIS{SmidlL_2005_Metodyrychle,
 author = {\v{S}m\'{i}dl, L.},
 title = {Metody rychl\'{e} detekce kl\'{i}\v{c}ov\'{y}ch slov},
 year = {2005},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {147},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SmidlL_2005_Metodyrychle},
}