Skip to content

Detail of publication

Citation

Šmídl, L. and Zahradil, J. : Metody detekce klíčových slov v proudu řeči . Interop-soft, p. 1-6, MSD , Brno, 2007.

Abstract

Referát se zabývá detekcí klíčových slov v akustickém signálu, zmíněny jsou metody založené na skrytých Markovových modelech (HMM). V práci jsou stručně popsány základní přístupy k detekci klíčových slov a diskutovány jejich výhody a nevýhody. Detekce klíčových slov je speciální oblast automatického rozpoznávání řečí. Úkolem systému detekce klíčových slov je nalézt v akustickém signálu jedno, či více slov (posloupnost slov – detekce klíčových frází) z předem definované množiny slov. [zkráceno]

Detail of publication

Title: Metody detekce klíčových slov v proudu řeči
Author: Šmídl, L. ; Zahradil, J.
Language: Czech
Date of publication: 7 Mar 2007
Year: 2007
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Interop-soft
Page: 1 - 6
ISBN: 978-80-86633-91-6
Publisher: MSD
Address: Brno
Date: 7 Mar 2007 - 8 Mar 2007
/ /

Keywords

keyword spotting, keyword detection, abs decoder

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SmidlL_2007_Metodydetekce,
 author = {\v{S}m\'{i}dl, L. and Zahradil, J.},
 title = {Metody detekce kl\'{i}\v{c}ov\'{y}ch slov v proudu \v{r}e\v{c}i},
 year = {2007},
 publisher = {MSD },
 journal = {Interop-soft},
 address = {Brno},
 pages = {1-6},
 ISBN = {978-80-86633-91-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SmidlL_2007_Metodydetekce},
}