Skip to content

Detail of publication

Citation

Šmídl Luboš and Valenta Tomáš and Hanousek Petr : Automatic Switchboard Operator . Sborník příspěvků, vol. ;, p. 35-45, EurOpen.CZ, Kořenov, 2008.

Abstract

Automatická telefonní spojovatelka je počítačová telefonní aplikace, jejímž cílem je přepojit hovor volajícího na linku volané osoby, aniž by volající musel znát její telefonní číslo. Hlavní částí aplikace je hlasový dialogový systém napojený na telefonní síť, prostřednictvím kterého jsou od uživatele získány potřebné informace a naopak, uživatel je informován o průběhu spojení či dalších podrobnostech. Zadání jména volaného (resp. celá komunikace) probíhá hlasem, tudíž je nezbytné respektovat všechny náležitosti a požadavky týkající se komunikace uživatele s počítačem mluvenou řečí.

Detail of publication

Title: Automatic Switchboard Operator
Author: Šmídl Luboš ; Valenta Tomáš ; Hanousek Petr
Language: Czech
Year: 2008
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Sborník příspěvků
Číslo vydání: ;
Page: 35 - 45
ISBN: 978-80-86583-15-0
Publisher: EurOpen.CZ
Address: Kořenov
Date: 8 Oct 2008
2011-03-15 16:21:33 / 2011-03-15 16:21:33 / 1

Keywords

VoiceXML, ASR, TTS, dialog systems

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SmidlLubos_2008_AutomaticSwitchboard,
 author = {\v{S}m\'{i}dl Lubo\v{s} and Valenta Tom\'{a}\v{s} and Hanousek Petr},
 title = {Automatic Switchboard Operator},
 year = {2008},
 publisher = {EurOpen.CZ},
 journal = {Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u}},
 address = {Ko\v{r}enov},
 volume = {;},
 pages = {35-45},
 ISBN = {978-80-86583-15-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SmidlLubos_2008_AutomaticSwitchboard},
}