Skip to content

Detail of publication

Citation

Straka, O. : Sekvenční metoda Monte Carlo v úloze odhadu stochastických systémů . p. 126, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Katedra kybernetiky, ZČU v Plzni, 2003.

Abstract

Práce se zabývá řešením úlohy rekurzivního odhadu stavu nelineárních dynamických stochastických systémů pomocí sekvenční metody Monte Carlo. Práce si za cíl stanovuje specifikaci vzorkovací hustoty pravděpodobnosti a počet vzorků představující klíčové parametry metody ovlivňující kvalitu odhadu. Práce navrhuje funkcionální vzorkovací hustotu zvyšující kvalitu odhadu a dva postupy specifikace vhodného počtu vzorků.

Detail of publication

Title: Sekvenční metoda Monte Carlo v úloze odhadu stochastických systémů
Author: Straka, O.
Language: Czech
Date of publication: 13 Feb 2004
Year: 2003
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 126
Address: Katedra kybernetiky, ZČU v Plzni
Date: 13 Feb 2004 - 13 Feb 2004
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

stochastic system, state estimation, sequential Monte Carlo method, particle filters, sampling dentity, sample size

BibTeX

@PHDTHESIS{StrakaO_2003_Sekvencnimetoda,
 author = {Straka, O.},
 title = {Sekven\v{c}n\'{i} metoda Monte Carlo v \'{u}loze odhadu stochastick\'{y}ch syst\'{e}m\r{u}},
 year = {2003},
 address = {Katedra kybernetiky, Z\v{C}U v Plzni},
 pages = {126},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StrakaO_2003_Sekvencnimetoda},
}