Skip to content

Detail of publication

Citation

Střelec, M. : Využití diferenciální evoluce při odhadu neměřitelných parametrů modelu elektromagnetického ventilu . Acta Mechanica Slovaca, vol. 1-A, p. 123-130, 2007.

Abstract

Příspěvek se zabývá aplikací genetických algoritmů na problém odhadu neměřitelných parametrů modelu elektromagnetického ventilu. Nejprve zde bude sestaven model elektromagnetického ventilu. Model obsahuje několik neměřitelných parametrů, které jsou důležité pro analýzu stavu ventilu. Bude ukázán algoritmus diferenciální evoluce, který se jeví jako poměrně robusní metoda pro odhad neměřitelných parametrů modelu. Na závěr budou uvedeny příklady identifikace neměřitelných parametrů na modelovaném a reálném elektromagnetickém ventilu.

Detail of publication

Title: Využití diferenciální evoluce při odhadu neměřitelných parametrů modelu elektromagnetického ventilu
Author: Střelec, M.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2007
Year: 2007
Type of publication: Papers in journals
Title of journal or book: Acta Mechanica Slovaca
Číslo vydání: 1-A
Page: 123 - 130
ISBN: 1335-2393
/ /

Keywords

genetic algorithms, differential evolution, SOV model

BibTeX

@ARTICLE{StrelecM_2007_Vyuziti,
 author = {St\v{r}elec, M.},
 title = {Vyu\v{z}it\'{i} diferenci\'{a}ln\'{i} evoluce p\v{r}i odhadu nem\v{e}\v{r}iteln\'{y}ch parametr\r{u} modelu elektromagnetick\'{e}ho ventilu},
 year = {2007},
 journal = {Acta Mechanica Slovaca},
 volume = {1-A},
 pages = {123-130},
 ISBN = {1335-2393},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StrelecM_2007_Vyuziti},
}