Skip to content

Detail of publication

Citation

Střelec Martin and Janeček Eduard : SOV Diagnostics from Meassurement of the Operational Electrical Variables . Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, vol. ;, p. 138-141, Západočeská univerzita, Srní, 2008.

Abstract

V příspěvku bude ukázána metoda diagnostiky elektromagnetických ventilů z měření provozních veličin. Obecně lze měřit na elektromagnetickém ventilu pouze napájecí napětí a proud tekoucí cívkou elektromagnetu. Avšak přímé určení hodnot diagnostických ukazatelů z proudu a napětí je obtížné. Proto je nutné zavést vhodně zvolené transformace těchto veličin. Příspěvek se bude zabývat vhodnými transformacemi měřitelných veličin pro snadnější určení hodnot diagnostických ukazatelů.

Detail of publication

Title: SOV Diagnostics from Meassurement of the Operational Electrical Variables
Author: Střelec Martin ; Janeček Eduard
Language: Czech
Year: 2008
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách
Číslo vydání: ;
Page: 138 - 141
ISBN: 978-80-7043-730-8
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Srní
Date: 23 Oct 2008
2011-03-15 16:21:33 / 2011-03-15 16:21:33 / 1

Keywords

SOV, diagnostics, force

BibTeX

@INPROCEEDINGS{StrelecMartin_2008_SOVDiagnosticsfrom,
 author = {St\v{r}elec Martin and Jane\v{c}ek Eduard},
 title = {SOV Diagnostics from Meassurement of the Operational Electrical Variables},
 year = {2008},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {Zvy\v{s}ov\'{a}n\'{i} \v{z}ivotnosti komponent energetick\'{y}ch za\v{r}\'{i}zen\'{i} v elektr\'{a}rn\'{a}ch},
 address = {Srn\'{i}},
 volume = {;},
 pages = {138-141},
 ISBN = {978-80-7043-730-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/StrelecMartin_2008_SOVDiagnosticsfrom},
}