Skip to content

Detail of publication

Citation

Tůma, F. : Automatické řízení 1 . p. 231, Západočeská univerzita, Plzeň, 2003.

Abstract

Předmět Automatické řízení buduje ucelenou teorii spojitých lineárních dynamických systémů. Popis systémů, jejich modely a počítačové simulace. Typové řízené soustavy, jejich dynamické vlastnosti a charakteristiky, identifikace parametrů. Stabilita a kvalita systémů. Návrh optimálních zpětnovazebních řídicích systémů pro průmyslové aplikace, regulátor PID a jeho optimální nastavení.

Detail of publication

Title: Automatické řízení 1
Author: Tůma, F.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2003
Year: 2003
Type of publication: Textbooks, Lecture notes
Page: 231
ISBN: 80-7082-953-2
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
/ /

Keywords

Linear system, automatic control, stability, quality, PID controllers.

BibTeX

@MISC{TumaF_2003_Automaticke,
 author = {T\r{u}ma, F.},
 title = {Automatick\'{e} \v{r}\'{i}zen\'{i} 1},
 year = {2003},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {231},
 ISBN = {80-7082-953-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2003_Automaticke},
}