Skip to content

Detail of publication

Citation

Tůma, F. : Katedra kybernetiky - informační brožura . p. 39, Západočeská univerzita, Plzeň, 2003.

Abstract

Historie KKY, personální obsazení. Garantované studijní obory. VaV, grantová a publikační aktivita. Vybavení laboratoří, spolupráce s průmyslem.

Detail of publication

Title: Katedra kybernetiky - informační brožura
Author: Tůma, F.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2003
Year: 2003
Type of publication: Textbooks, Lecture notes
Page: 39
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
/ 2019-12-10 12:28:39 /

Keywords

Department of Cybernetics, annual

BibTeX

@MISC{TumaF_2003_Katedrakybernetiky,
 author = {T\r{u}ma, F.},
 title = {Katedra kybernetiky - informa\v{c}n\'{i} bro\v{z}ura},
 year = {2003},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {39},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2003_Katedrakybernetiky},
}