Skip to content

Detail of publication

Citation

Tůma, F. : Kybernetika . p. 120, Západočeská univerzita, Plzeň, 2003.

Abstract

Kybernetika pojednává o řízení a výměně informací v různých systémech, tj. v živých organizmech, strojích a ve společnosti. Vnitřní a vnější popis abstraktních a fyzikálních systémů. Modelování a počítačová simulace. Teorie informace. Syntéza logických obvodů. Syntaxe a sémantika umělých jazyků s ohledem na komunikaci člověk-stroj. Principy rozpoznávání obrazů. Adaptivní a učící se systémy jako základ robotických systémů.

Detail of publication

Title: Kybernetika
Author: Tůma, F.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2003
Year: 2003
Type of publication: Textbooks, Lecture notes
Page: 120
ISBN: 80-7082-990-7
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
/ /

Keywords

Cybernetics, system, information, control.

BibTeX

@MISC{TumaF_2003_Kybernetika,
 author = {T\r{u}ma, F.},
 title = {Kybernetika},
 year = {2003},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {120},
 ISBN = {80-7082-990-7},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2003_Kybernetika},
}