Skip to content

Detail of publication

Citation

Tůma, F. and Fialová, A. : Katedra kybernetiky . p. 41, Západočeská univerzita, Plzeň, 2005.

Abstract

Historie Katedry kybernetiky, personální obsazení. Garantované studijní obory. Vědeckovýzkumná činnost, grantové a publikační aktivity. Laboratorní vybavení. Spolupráce s průmyslem. Anotace předmětů garantovaných KKY.

Detail of publication

Title: Katedra kybernetiky
Author: Tůma, F. ; Fialová, A.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2005
Year: 2005
Type of publication: Textbooks, Lecture notes
Page: 41
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
/ 2019-12-10 10:01:57 /

Keywords

Department of Cybernetics

BibTeX

@MISC{TumaF_2005_Katedrakybernetiky,
 author = {T\r{u}ma, F. and Fialov\'{a}, A.},
 title = {Katedra kybernetiky},
 year = {2005},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {41},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2005_Katedrakybernetiky},
}