Skip to content

Detail of publication

Citation

Tůma, F. : Teorie řízení . p. 203, Západočeská univerzita, Plzeň, 2005.

Abstract

Teorie řízení buduje ucelenou teorii spojitých lineárních dynamických systémů. Matamatické modely a počítačové simulace systémů. Typové řízené soustavy, jejich dynamické vlastnosti a charakteristiky, identifikace parametrů. Stabilita a kvalita systémů. Návrh optimálních zpětnovazebních řídicích systémů pro průmyslové aplikace, regulátor PID a jeho optimální nastavení.

Detail of publication

Title: Teorie řízení
Author: Tůma, F.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2005
Year: 2005
Type of publication: Textbooks, Lecture notes
Page: 203
ISBN: 80-7043-361-2
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
/ /

Keywords

Linear system, optimal control, stability, quality, PID controllers.

BibTeX

@MISC{TumaF_2005_Teorierizeni,
 author = {T\r{u}ma, F.},
 title = {Teorie \v{r}\'{i}zen\'{i}},
 year = {2005},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {203},
 ISBN = {80-7043-361-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2005_Teorierizeni},
}