Skip to content

Detail of publication

Citation

Tůma, F. : Automatické řízení 1 . p. 231, Západočeská univerzita, Plzeň, 2007.

Detail of publication

Title: Automatické řízení 1
Author: Tůma, F.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2007
Year: 2007
Type of publication: Textbooks, Lecture notes
Page: 231
ISBN: 978-80-7043-568-7
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
/ /

BibTeX

@MISC{TumaF_2007_Automaticke_1,
 author = {T\r{u}ma, F.},
 title = {Automatick\'{e} \v{r}\'{i}zen\'{i} 1},
 year = {2007},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {231},
 ISBN = {978-80-7043-568-7},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2007_Automaticke_1},
}