Skip to content

Detail of publication

Citation

Tůma F. : Teorie řízení . p. 216, Západočeská univerzita, Plzeň, 2009.

Abstract

Teorie řízení volně navazuje na poznatky z kurzu Základy kybernetiky (KKY/ZKY) a buduje ucelenou teorii automatického řízení spojitých lineárních/nelineárních dynamických systémů. Uvádí základní typy řízených soustav, jejich popis a dynamické vlastnosti, identifikaci parametrů, stabilitu a kvalitu regulačního pochodu. Dále uvádí vlastnosti základních druhů regulátorů (PID) v návaznosti na syntézu optimálních systémů automatického řízení, zejména pro průmyslové aplikace. Některé v textu uváděné teoretické poznatky jsou demonstrovány na řešených příkladech. V přílohové části je uveden soubor doporučených laboratorních úloh, tvořících náplň laboratorních cvičení

Detail of publication

Title: Teorie řízení
Author: Tůma F.
Language: Czech
Date of publication: 12 Oct 2009
Year: 2009
Type of publication: Textbooks, Lecture notes
Page: 216
ISBN: 978-80-7043-819-0
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
/ 2011-03-16 10:38:49 /

Keywords

Dynamický systém, identifikace, stabilita, kvalita, PID regulátor, optimální řízení

BibTeX

@BOOK{TumaF_2009_Teorierizeni,
 author = {T\r{u}ma F.},
 title = {Teorie \v{r}\'{i}zen\'{i}},
 year = {2009},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {216},
 ISBN = {978-80-7043-819-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2009_Teorierizeni},
}