Skip to content

Detail of publication

Citation

Tůma F. : Kybernetika . p. 120, Západočeská univerzita, Plzeň, 2010.

Abstract

Kybernetika pojednává o řízení a výměně informací v různých systémech, tj. v živých organizmech, strojích a ve společnosti. Vnitřní a vnější popis abstraktních a fyzikálních systémů. Modelování a počítačová simulace. Teorie informace. Syntéza logických obvodů. Syntaxe a sémantika umělých jazyků s ohledem na komunikaci člověk-stroj. Principy rozpoznávání obrazů. Adaptivní a učící se systémy jako základ robotických systémů. Některé v textu uváděné teoretické poznatky jsou demonstrovány na řešených příkladech. V přílohové části je uveden soubor doporučených laboratorních úloh, tvořících náplň laboratorních cvičení.

Detail of publication

Title: Kybernetika
Author: Tůma F.
Language: Czech
Date of publication: 29 Nov 2010
Year: 2010
Type of publication: Textbooks, Lecture notes
Page: 120
ISBN: 978-80-7043-945-6
Publisher: Západočeská univerzita
Address: Plzeň
/ 2011-03-16 10:37:48 /

Keywords

Kybernetika, systém, informace, komunikace, řízení

BibTeX

@BOOK{TumaF_2010_Kybernetika,
 author = {T\r{u}ma F.},
 title = {Kybernetika},
 year = {2010},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 address = { Plze\v{n}},
 pages = {120},
 ISBN = {978-80-7043-945-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumaF_2010_Kybernetika},
}