Skip to content

Detail of publication

Citation

Tůmová, O. and Tůma, F. : Úloha měřicího procesu v systémech řízení kvality a hodnocení procesu měření . JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA (JMO), vol. ROČNÍK 63, 9/2018 , p. 257-260, JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, 2018.

Abstract

The measurement process as an integral part of quality management systems. Eligibility of the measuring system and the most important normative regulations for the quality control of measuring processes. Descriptions of the most important methodologies for assessing the competence of measuring systems.

Detail of publication

Title: Úloha měřicího procesu v systémech řízení kvality a hodnocení procesu měření
Author: Tůmová, O. ; Tůma, F.
Language: Czech
Date of publication: 3 Sep 2018
Year: 2018
Type of publication: Papers in journals
Title of journal or book: JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA (JMO)
Číslo vydání: ROČNÍK 63, 9/2018
Page: 257 - 260
ISSN: 0447-6441
Editor: JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky
/ 2019-12-10 12:18:43 /

BibTeX

@MISC{TumovaO_2018_Ulohamericiho,
 author = {T\r{u}mov\'{a}, O. and T\r{u}ma, F.},
 title = { \'{U}loha m\v{e}\v{r}ic\'{i}ho procesu v syst\'{e}mech \v{r}\'{i}zen\'{i} kvality a hodnocen\'{i} procesu m\v{e}\v{r}en\'{i}},
 year = {2018},
 journal = {JEMN\'{A} MECHANIKA A OPTIKA (JMO)},
 volume = {RO\v{C}N\'{I}K 63,   9/2018  },
 pages = {257-260},
 editor = {JEMN\'{A} MECHANIKA A OPTIKA, Fyzik\'{a}ln\'{i} \'{u}stav Akademie v\v{e}d \v{C}esk\'{e} republiky},
 ISSN = {0447-6441},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TumovaO_2018_Ulohamericiho},
}