Skip to content

Detail of publication

Citation

Tychtl, Z. and Ircing, P. and Legát, M. and Grůber, M. and Krňoul, Z. : Komunikační systém pro nahrávání korpusu rozhovorů o fotografiích . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.

Abstract

Technologie poskytuje prostředky pro nahrávání rozhovorů o fotografiích. Tyto rozhovory jsou vedeny 'wizardem' (což je člověk), který ovládá přes řídicí programový nástroj 'virtuálního agenta'. Virtuální agent v podobě animované mluvící hlavy ukazuje subjektu (člověk účastnící se rozhovoru) na displeji fotografie a vhodně stimuluje rozhovor se subjektem, který je při tom nahráván. Bylo požadováno, aby byl u nahrávaného subjektu vyvolán pocit, že mluví s 'chápající a přátelskou umělou inteligencí' a ne s člověkem. To by mělo zajistit přirozené a otevřené vyjadřování nahrávaného subjektu. Technologie je používána na pracovišti tvůrce a v režimu poloprovozu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Detail of publication

Title: Komunikační systém pro nahrávání korpusu rozhovorů o fotografiích
Author: Tychtl, Z. ; Ircing, P. ; Legát, M. ; Grůber, M. ; Krňoul, Z.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2007
Year: 2007
Type of publication: Demonstration
Publisher: Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Keywords

discussion recording, virtual agent, wizard, photo

BibTeX

@MISC{TychtlZ_2007_Komunikacnisystem,
 author = {Tychtl, Z. and Ircing, P. and Leg\'{a}t, M. and Gr\r{u}ber, M. and Kr\v{n}oul, Z.},
 title = {Komunika\v{c}n\'{i} syst\'{e}m pro nahr\'{a}v\'{a}n\'{i} korpusu rozhovor\r{u} o fotografi\'{i}ch},
 year = {2007},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/TychtlZ_2007_Komunikacnisystem},
}