Skip to content

Detail of publication

Citation

Večerek, O. : Metody automatického návrhu robustních regulátorů pro procesy s dominantním dopravním zpožděním . p. 143, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.

Abstract

Tato disertační práce se zabývá problematikou návrhu robustních regulátorů s omezenou strukturou pro statické a astatické procesy s dominantním dopravním zpožděním a monotónní přechodovou charakteristikou. Práce uvádí dvě metody návrhu regulátoru. První metoda využívá pro popis procesu informace dvojího druhu -- apriorní informaci a několik experimentálně určených tzv. charakteristických čísel procesu. Druhá metoda uvedená pro možnost porovnání výsledků se zabývá návrhem regulátoru metodou H-nekonečno.

Detail of publication

Title: Metody automatického návrhu robustních regulátorů pro procesy s dominantním dopravním zpožděním
Author: Večerek, O.
Language: Czech
Date of publication: 6 Oct 2004
Year: 2004
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 143
Address: Plzeň
Date: 6 Oct 2004 - 6 Oct 2004
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

Smith predictor, Robust control, PID Control, Robustness regions, H-infty design, Carding machine

BibTeX

@PHDTHESIS{VecerekO_2004_Metodyautomatickeho,
 author = {Ve\v{c}erek, O.},
 title = {Metody automatick\'{e}ho n\'{a}vrhu robustn\'{i}ch regul\'{a}tor\r{u} pro procesy s dominantn\'{i}m dopravn\'{i}m zpo\v{z}d\v{e}n\'{i}m},
 year = {2004},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {143},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VecerekO_2004_Metodyautomatickeho},
}