Skip to content

Detail of publication

Citation

Veselý, K. : Návrh optimálního systému automatického řízení z pohledu Nové teorie systémů . p. 99, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, ZČU v Plzni, FAV, KKY, 2006.

Abstract

Tato disertační práce se zabývá návrhem optimálního kauzálního systému automatického řízení z pohledu Nové teorie systémů, navržené prof. Žampou. K jeho návrhu byla odvozena Rozšířená Bellmanova optimalizační rekurze. V souvislosti s návrhem optimálního chování systému automatického řízení je rovněž řešen problém řiditelnosti a dosažitelnosti lineárního deterministického subsystému z pohledu Nové teorie systémů.

Detail of publication

Title: Návrh optimálního systému automatického řízení z pohledu Nové teorie systémů
Author: Veselý, K.
Language: Czech
Date of publication: 15 Nov 2006
Year: 2006
Type of publication: Habilitation and dissertation theses
Page: 99
Address: ZČU v Plzni, FAV, KKY
Date: 15 Nov 2006 - 15 May 2006
School: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Keywords

System theory, Control theory, Optimal control, Controllability, Reachability

BibTeX

@PHDTHESIS{VeselyK_2006_Navrhoptimalniho,
 author = {Vesel\'{y}, K.},
 title = {N\'{a}vrh optim\'{a}ln\'{i}ho syst\'{e}mu automatick\'{e}ho \v{r}\'{i}zen\'{i} z pohledu Nov\'{e} teorie syst\'{e}m\r{u}},
 year = {2006},
 address = {Z\v{C}U v Plzni, FAV, KKY},
 pages = {99},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VeselyK_2006_Navrhoptimalniho},
}