Skip to content

Detail of publication

Citation

Voráč, P. : Metody analýzy časových řad využitelné při analýze nákladovosti údržby komponent energetických systémů . ZČU Plzeň; ŠKODA Power, A Doosan Company, a.s., 2011.

Abstract

Při zkoumání historických dat z oblasti vývoje nákladovosti údržby energetických zařízení máme mnohdy k dispozici data o ceně opravy pouze v daném časovém okamžiku. Často ale požadujeme cenu k aktuálnímu dni či přesně určenému datu. Nemáme-li k těmto opravám data, je nutné vyvinout model, který bude schopen zachytit časový vývoj cen oprav ve sledovaném období. V článku jsou představeny metody modelování pomocí časových řad, které mohou být použity pro modelování nákladovosti energetických zařízení.

Detail of publication

Title: Metody analýzy časových řad využitelné při analýze nákladovosti údržby komponent energetických systémů
Author: Voráč, P.
Language: Czech
Date of publication: 30 Dec 2011
Year: 2011
Type of publication: Research reports
Publisher: ZČU Plzeň; ŠKODA Power, A Doosan Company, a.s.
/ 2013-07-03 14:13:04 /

Keywords

časové řady, analýza nákladovosti údržby

BibTeX

@MISC{VoracP_2011_Metodyanalyzy,
 author = {Vor\'{a}\v{c}, P.},
 title = {Metody anal\'{y}zy \v{c}asov\'{y}ch \v{r}ad vyu\v{z}iteln\'{e} p\v{r}i anal\'{y}ze n\'{a}kladovosti \'{u}dr\v{z}by komponent energetick\'{y}ch syst\'{e}m\r{u}},
 year = {2011},
 publisher = {Z\v{C}U Plze\v{n}; \v{S}KODA Power, A Doosan Company, a.s.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VoracP_2011_Metodyanalyzy},
}