Skip to content

Detail of publication

Citation

Voráč, P. : Přehled ekonomických nástrojů využitelných k modelování nákladovosti údržby parních turbín . ZČU v Plzni: ŠKODA Power, A Doosan Company, a.s., 2011.

Abstract

Při zkoumání historických dat z oblasti vývoje nákladovosti údržby energetických zařízení máme mnohdy k dispozici data o ceně opravy pouze v daném časovém okamžiku. Často ale požadujeme cenu k aktuálnímu dni či přesně určenému datu. Nemáme-li k těmto opravám data, je nutné vyvinout model, který bude schopen zachytit časový vývoj cen oprav ve sledovaném období. V článku jsou představeny metody modelování pomocí časových řad, které mohou být použity pro modelování nákladovosti energetických zařízení.

Detail of publication

Title: Přehled ekonomických nástrojů využitelných k modelování nákladovosti údržby parních turbín
Author: Voráč, P.
Language: Czech
Date of publication: 30 Dec 2011
Year: 2011
Type of publication: Research reports
Publisher: ZČU v Plzni: ŠKODA Power, A Doosan Company, a.s.
/ 2013-07-03 14:11:54 /

Keywords

alokace nákladů, metoda ABC, přirážková kalkulace, alokace nákladů v energetice

BibTeX

@MISC{VoracP_2011_Prehled,
 author = {Vor\'{a}\v{c}, P.},
 title = {P\v{r}ehled ekonomick\'{y}ch n\'{a}stroj\r{u} vyu\v{z}iteln\'{y}ch k modelov\'{a}n\'{i} n\'{a}kladovosti \'{u}dr\v{z}by parn\'{i}ch turb\'{i}n},
 year = {2011},
 publisher = {Z\v{C}U v Plzni: \v{S}KODA Power, A Doosan Company, a.s.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/VoracP_2011_Prehled},
}