Skip to content

Detail of publication

Citation

Zahradil, J. and Müller, L. and Jurčíček, F. : Model světa hlasového dialogového systému . Znalosti 2003, p. 404-409, VŠB - Technická univerzita, Ostrava, 2003.

Abstract

Článek popisuje model světa hlasového dialogového systému a jeho využití pro řízení dialogu. Hlavním cílem bylo navrhnout obecnou metodu řízení dialogu takovéhoto systému a obecnou reprezentaci znalostí úlohy (světa), kterou dialogový systém může řešit. Navrhovaný přístup řízení dialogu je založen na tzv. plnění cílů. Vstupující znalosti jsou integrovány do modelu světa úlohy a cíle jsou plněny podle dostupných znalostí nutných k jejich splnění. V článku je nastíněna možnost reprezentace vnitřních i vnějších struktur pomocí objektů či rámců. Dále obsahuje příklady v XML, je diskutována možnost využití XSLT pro části systému a jsou uvedeny příklady využití v hlasovém dialogovém systému pro čtení e-mailů.

Detail of publication

Title: Model světa hlasového dialogového systému
Author: Zahradil, J. ; Müller, L. ; Jurčíček, F.
Language: Czech
Date of publication: 19 Feb 2003
Year: 2003
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Znalosti 2003
Page: 404 - 409
ISBN: 80-248-0229-5
Publisher: VŠB - Technická univerzita
Address: Ostrava
Date: 19 Feb 2003 - 21 Feb 2003
/ /

Keywords

world model, voice dialog systems

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZahradilJ_2003_Modelsveta,
 author = {Zahradil, J. and M\"{u}ller, L. and Jur\v{c}\'{i}\v{c}ek, F.},
 title = {Model sv\v{e}ta hlasov\'{e}ho dialogov\'{e}ho syst\'{e}mu},
 year = {2003},
 publisher = {V\v{S}B - Technick\'{a} univerzita},
 journal = {Znalosti 2003},
 address = {Ostrava},
 pages = {404-409},
 ISBN = {80-248-0229-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZahradilJ_2003_Modelsveta},
}