Skip to content

Detail of publication

Citation

Zdeněk Hanzlíček and Jakub Kanis and Martin Grůber : Převodník MathML vzorců do psaného textu v rozvinuté formě pro TTS - MathML2TTS . 2011.

Additional information


SW KKY

Abstract

Jde o softwarový nástroj pro převod matematického vzorce reprezentovaného prostřednictvím standardu MathML do rozvinuté textové podoby, tj. do slovního tvaru, který odpovídá tomu, jak by měla být rovnice správně a přirozeně přečtena. Výstup nástroje lze napojit přímo na vstup řečového syntetizéru a vytvořit tak čtenou podobu rovnice. Nástroj je výstupem projektu ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021 Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty, kde je součástí komplexního systému pro počítačové předčítání učebních textů. Systém je dostupný na adrese http://ucebnice.zcu.cz. Důležitou součástí tohoto nástroje je definiční soubor obsahující pravidla pro čtení jednotlivých matematických operací. Nástroj pravidla inteligentně kombinuje a dokáže tak přepsat libovolně složitou matematickou strukturu. Pravidla pokrývají veškerou matematiku pro 2. stupeň základní školy, nicméně je možné dodefinovat další pravidla (nové matematické operátory a funkce), aby systém pokrýval i vyšší úrovně matematiky.

Detail of publication

Title: Převodník MathML vzorců do psaného textu v rozvinuté formě pro TTS - MathML2TTS
Author: Zdeněk Hanzlíček ; Jakub Kanis ; Martin Grůber
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2011
Year: 2011
Type of publication: Prototype, software
/ 2015-05-21 11:49:03 /

Keywords

čtení matematických vzorců, MathML

BibTeX

@MISC{ZdenekHanzlicek_2011_PrevodnikMathML,
 author = {Zden\v{e}k Hanzl\'{i}\v{c}ek and Jakub Kanis and Martin Gr\r{u}ber},
 title = {P\v{r}evodn\'{i}k MathML vzorc\r{u} do psan\'{e}ho textu v rozvinut\'{e} form\v{e} pro TTS - MathML2TTS},
 year = {2011},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZdenekHanzlicek_2011_PrevodnikMathML},
}