Skip to content

Detail of publication

Citation

Železný, M. and Müller, L. and Zelinka, J. and Císař, P. : Audiovizuální rozpoznávání mluvené řeči ve ztížených podmínkách . INTEROP-SOFT, Brno, 2007.

Detail of publication

Title: Audiovizuální rozpoznávání mluvené řeči ve ztížených podmínkách
Author: Železný, M. ; Müller, L. ; Zelinka, J. ; Císař, P.
Language: Czech
Date of publication: 1 Jan 2007
Year: 2007
Type of publication: Conference presentations in the Czech Republic
Publisher: INTEROP-SOFT
Address: Brno
/ /

BibTeX

@MISC{ZeleznyM_2007_Audiovizualni,
 author = {\v{Z}elezn\'{y}, M. and M\"{u}ller, L. and Zelinka, J. and C\'{i}sa\v{r}, P.},
 title = {Audiovizu\'{a}ln\'{i} rozpozn\'{a}v\'{a}n\'{i} mluven\'{e} \v{r}e\v{c}i ve zt\'{i}\v{z}en\'{y}ch podm\'{i}nk\'{a}ch},
 year = {2007},
 publisher = {INTEROP-SOFT},
 address = {Brno},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZeleznyM_2007_Audiovizualni},
}