Skip to content

Detail of publication

Citation

Železný, M. : Kombinace více modalit při komunikaci člověka se strojem . Súvislosti kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie, p. 62-65, Technická univerzita, Košice, 2007.

Abstract

Při komunikaci člověka se strojem se stále více využívá modalit, které jsou přirozené pro komunikaci mezilidskou. To znamená, že kromě tradičních vstupů a výstupů se využívá komunikace především mluvenou řečí, ale také například gestikulací, znakovou řečí či emocemi. Vzhledem k tomu, že samotná řečová komunikace je také poměrně rozšířenou disciplínou, zabývá se tento příspěvek především kombinací několika modalit, převážně modalit využívajících akustické a optické informace. Do této skupiny patří například audiovizuální rozpoznávání nebo syntéza řeči, rozpoznávání nebo syntéza znakové řeči, gestikulace a emocionálních výrazů obličeje. Takové přístupy k návrhu systémů komunikace člověka se strojem umožňují lepší porozumění záměrům či náladám uživatele nebo komunikaci lidí s různým postižením. V článku jsou uvedeny příklady modalit, typické úlohy a metody zpracování a dosahované výsledky a použitelnost v praxi.

Detail of publication

Title: Kombinace více modalit při komunikaci člověka se strojem
Author: Železný, M.
Language: Czech
Date of publication: 16 Sep 2007
Year: 2007
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Súvislosti kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie
Page: 62 - 65
ISBN: 978-80-8073-862-4
Publisher: Technická univerzita
Address: Košice
Date: 16 Sep 2007 - 19 Sep 2007
/ /

Keywords

human-computer communication, multimodal speech processing, sign language processing

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZeleznyM_2007_Kombinacevice,
 author = {\v{Z}elezn\'{y}, M.},
 title = {Kombinace v\'{i}ce modalit p\v{r}i komunikaci \v{c}lov\v{e}ka se strojem},
 year = {2007},
 publisher = {Technick\'{a} univerzita},
 journal = {S\'{u}vislosti kybernetiky, informatiky a umelej inteligencie},
 address = {Ko\v{s}ice},
 pages = {62-65},
 ISBN = {978-80-8073-862-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZeleznyM_2007_Kombinacevice},
}