Skip to content

Detail of publication

Citation

Zelinka, J. and Müller, L. : Indukce fonologických pravidel pro fonetickou transkripci . Znalosti 2003, p. 410-415, VŠB - Technická univerzita , Ostrava, 2003.

Abstract

Fonetická transkripce je určena k převodu psaného textu na zápis zvuků mluvené řeči. Systém automatické fonetické transkripce je využíván především v úlohách rozpoznání mluvené řeči a v úloze syntézy řeči z psaného textu. Tento systém je tvořen soustavou obecných produkčních pravidel zvaných fonologická pravidla. Pravidla mohou být získána od experta, nebo mohou být generována ze slovníku. Tento článek popisuje algoritmus indukce fonologických pravidel pomocí konstrukce fonologických rozhodovacích stromů. Aby mohl být rozhodovací strom zkonstruován, jsou slova ve slovníku rozdělena na malé části tvořící trénovací množinu. Algoritmus konstrukce fonologických rozhodovacích stromů je sestaven s ohledem na požadavek minima výsledného počtu pravidel a respektování poruch které obsahuje slovník. Výsledná množina pravidel je dále minimalizována.

Detail of publication

Title: Indukce fonologických pravidel pro fonetickou transkripci
Author: Zelinka, J. ; Müller, L.
Language: Czech
Date of publication: 19 Feb 2003
Year: 2003
Type of publication: Papers in proceedings of reviewed conferences
Title of journal or book: Znalosti 2003
Page: 410 - 415
ISBN: 80-248-0229-5
Publisher: VŠB - Technická univerzita
Address: Ostrava
Date: 19 Feb 2003 - 21 Feb 2003
/ /

Keywords

phonological rules, phonetic transcriptionl, rules induction, phonological decision tree

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ZelinkaJ_2003_Indukce,
 author = {Zelinka, J. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Indukce fonologick\'{y}ch pravidel pro fonetickou transkripci},
 year = {2003},
 publisher = {V\v{S}B - Technick\'{a} univerzita },
 journal = {Znalosti 2003},
 address = {Ostrava},
 pages = {410-415},
 ISBN = {80-248-0229-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ZelinkaJ_2003_Indukce},
}