Skip to content

Advanced information systems

Obsah

Úvod

V této oblasti výzkumu se specializujeme na tvorbu:

 • vyhodnocovacích a vizualizačních softwarů zahrnujících různé metody statistické analýzy
 • pravděpodobnostních modelů a jejich parametrizace v široké oblasti zaměření včetně citlivostních analýz pro parametry s nižší věrohodností odhadu
 • informačních systémů pro centralizovanou správu všech informací o prvcích daného zařízení včetně zajištění kvality procesů správy systému
 • aplikací pro stanovení strategie (reps. optimalizaci) údržby zařízení pomocí metod spolehlivosti za účelem minimalizace nákladů, dosažení bezpečnosti, ekologických a provozních cílů
 • aplikací pro analýzy poruchovosti výrobních zařízení, vyhodnocení následků poruch, tvorbu modelů složek údržby a postupů údržby
 • softwarů pro predikce spolehlivosti, nákladovosti či výkonů vybraných zařízení včetně požadavků na náhradní díly či pracovní síly.
 • informačních systémů pro úsporu nákladů při návrhu, realizaci a provozování zařízení, pro zajištění a prokázání dodržení technických a legislativních zásad
 • webových aplikací pro kompletní administrativní správu a vyhledávání údajů včetně hlídání termínů, vyhledávacích formulářů a historie záznamů (v případě ČNRDD v celostátním rozsahu s napojením na zahraničí)


motivace


Pro řešení těchto a dalších otázek detailně analyzujeme každou oblast, které se daná problematika týká, zkoumáme výpočetní metody a vytváříme počítačové programy a algorimy.


Doposud byly vytvořeny následující softwary, zařízení a technologie:

Projekty

 • FI-IM3/173 - Vývoj obecné metodiky a CAE systému pro podporu projektování a správy kabelových systémů
 • FI-IM5/182 - Vývoj otevřené metodiky a CAD systému pro podporu projektování nových kabelových systémů složitých technologických celků
 • FR-TI1/258 - Výzkum a vývoj informačního systému pro podporu rozhodování v oblasti snižování nákladů na údržbu a zvyšování spolehlivosti parních turbín a vybraných zařízení elektrárenských strojoven
 • TA01010342 - Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně

Spolupráce:

V této oblasti výzkumu úzce spolupracujeme s následujícími organizacemi:

 • Doosan ŠKODA POWER s.r.o. )
 • I & C Energo a.s.
 • ČEZ a.s.
 • Centrum informatizace a výpočetní techniky ZČU
 • Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní Nemocnice v Plzni
 • Nadace pro transplantace kostní dřeně
 • Českým národní registr dárců dřeně

Členové výzkumného týmu:

Publikace:

Publikace týkající se projektu FR-TI1/258:

Jirsová, L. and Jelínek, L. : Normování modelu spolehlivosti parní turbíny pomocí transformace časového měřítka . Sborník z 6. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektárnách, 2011.

Jelínek, L : Metodika modelování spolehlivosti parních turbín ŠPWR . ZČU v Plzni; Škoda Power, A Doosan Company a.s., 2010.

Jelínek, L. and Houdová, L. : VIP - výpočet intenzit poruch . Umístěno v ŠKODA POWER a.s., A Doosan company, 2009.

Publikace týkající se projektu TA01010342:

Houdová, L. : Program pro dárcovská centra . Západočeská univerzita v Plzni, 2011.